Склад організаційного комітету
Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу
«Аграрні науки та продовольство»