Організаційний комітет
Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт
20 «Аграрні науки та продовольство»

 1. Бабенко Д.В. – перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, голова Оргкомітету (Україна);
 2. Панфілова А.В. – керівник Науково-творчого товариства молодих науковців Миколаївського національного аграрного університету, заступник голови Оргкомітету (Україна);
 3. Калініченко А.В. – професор Інституту інженерії середовища та біотехнології Опольського університету (Республіка Польща);
 4. Роквич Г. – професор сільськогосподарського факультету Університету Баня-Луки (Боснія та Герцеговіна);
 5. Шаяхметов А.Б. – проректор з науки та інновацій Костанайського інженерно-економічного університету імені М. Дулатова (Республіка Казахстан);
 6. Скріпнік О.Г. – проректор з міжнародних зв’язків Державного аграрного університету Молдови (Республіка Молдова);
 7. Никифоров В.В. – перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Україна);
 8. Кошкін Д.Л. – директор Інституту післядипломної освіти Миколаївського національного аграрного університету (Україна);
 9. Дробітько А.В. – декан факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету (Україна);
 10. Гиль М.І. – декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології Миколаївського національного аграрного університету (Україна);
 11. Горбунова К.М. – декан інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету (Україна);
 12. Потриваєва Н.В. – завідувач науково-дослідним відділом Миколаївського національного аграрного університету (Україна);
 13. Карпенко М.Д. – голова Ради Миколаївського Місцевого Благодійного Фонду підтримки розвитку освіти та науки «Університет ХХІ століття» (Україна).