Склад журі
Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу
«Аграрні науки та продовольство»

з агрономії