Реєстрація учасників конкурсу

  Учасник конкурсу, місце навчання *

  Tender participant, place of study *

  Науковий керівник, науковий ступінь /вчене звання, місце роботи *

  Research adviser, academic degree/title, place of work *

  Назва роботи *

  Paper title *

  Файл у форматах docx, doc, pdf, rtf, rar, zip (не більше 10Mb):

  Контактна інформація / Contact Information

  Адреса учасника конкурсу / Address of the contestant

  Моб. телефон учасника конкурсу / Mobile phone of the contestant *

  Моб. телефон наукового керівника / Supervisor's mobile phone *

  E-mail учасника конкурсу / E-mail of the contestant *

  E-mail наукового керівника / E-mail of the supervisor *

  * – поля для обов`язкового заповнення / required fields