Склад журі Міжнародного конкурсу «Аграрні науки та продовольство» по спеціальності 208 «Агроінженерія»:

Голова журі:

Гавриш В.І. – завідувач кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу Миколаївського національного аграрного університету (Україна).

Заступник голови журі:

Атаманюк І.П. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної механіки Миколаївського національного аграрного університету (Україна).

Склад журі:

Залога В.О. – завідувач кафедри технологій машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету (Україна);

Malgorzata Rajfur – професор Інституту інженерії середовища та біотехнологій Опольського університету (Республіка Польща);

Subramanian K.A. – професор Центру енергетичних досліджень Індійського технологічного інституту Делі (Індія);

Гуменюк Р.В. – доцент кафедри машинобудування Львівського національного аграрного університету (Україна);

Горбенко О.А. – завідувач кафедри агроінженерії Миколаївського національного агарного університету (Україна);

Зубко В.М. – завідувач кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій Сумського національного аграрного університету (Україна);

Чередніченко О. К. – доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова (Україна);

Марченко Д.Д. – доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу, заступник декана з навчальної роботи інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету (Україна);

Василенко І.Ф. – доцент кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету (Україна);

Шеїн В.С. – старший викладач кафедри технології машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Україна);

Галич І.В. – старший викладач кафедри сільськогосподарських машин Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка (Україна);

Організаційний секретар:

Грубань В.А. – доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу Миколаївського національного аграрного університету (Україна).

Склад апеляційної комісії Міжнародного конкурсу «Аграрні науки та продовольство» по спеціальності 208 «Агроінженерія»:

Голова комісії:

Полянський П.М. – завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін Миколаївського національного аграрного університету (Україна);

Члени комісії:

Лимар О.О. – асистент кафедри тракторів і сільськогосподарських машин, експлуатації та технічного сервісу Миколаївського національного аграрного університету (Україна);

Бистрий О.М. – старший викладач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України (Україна);

Савенков О.І. – начальник науково-дослідної частини Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова (Україна).

Мардзявко В.А. – член координаційної ради Науково-творчого товариства молодих науковців Миколаївського національного аграрного університету (Україна).